GMINA LESZNO

Ilość źródeł

Sposób inwentaryzacji

Weryfikacja danych

Rodzaje palenisk

Źródła odnawialne

Liczba kontroli

Zgłoszenie anonimowe
Miesiąc luty 2021Czekamy na odpowiedźCzekamy na odpowiedźCzekamy na odpowiedźCzekamy na odpowiedźCzekamy na odpowiedźCzekamy na odpowiedźCzekamy na odpowiedź