GMINA IZABELIN

Ilość źródeł

Sposób inwentaryzacji

Weryfikacja danych

Rodzaje palenisk

Źródła odnawialne

Liczba kontroli

Zgłoszenie anonimowe
Miesiąc luty 20213718Ankiety
Spis z natury
Na podstawie złożonych wnioskówP.stałe: 630
Gaz: 2711
Olej: 53
Ee: 283
14634TAK

Izabelin to prawdziwa perełka w zakresie działań samorządów na rzecz poprawy klimatu. Po wstępnej analizie danych, które spłynęły do nas w ostatnim czasie, działania Pani Wójt gminy Izabelin robią ogromne wrażenie. To dobry przykład dla innych samorządowców, że można !

Co zrobiono:

  • w 2019 roku zinwentaryzowano 3718 nieruchomości identyfikując jednocześnie źródła ciepła;
  • w 2020 roku dokonano aktualizacji inwentaryzacji źródeł ciepła;
  • gmina m.in. zleciła wykonanie inwentaryzacji firmie zewnętrznej;
  • gmina zidentyfikowała klasy kotłów ( kotły 5 klasy – 27 sztuk, kotły 4 klasy – 39 sztuk, kotły 3 klasy – 65 sztuk,  kotły pozaklasowe – 448 sztuk);
  • gmina z wyprzedzeniem przygotowała harmonogram inwentaryzacji, informując o tym mieszkańców w stosownej broszurze;

  • gmina zebrał informacje o dokonanych termomodernizacjach oraz odnawialnych źródłach energii (na 3718 obiektów budowlanych wykonano 3214 prac termomodernizacyjnych);
  • w 2020 roku urząd przeprowadził 21 kontroli, do marca 2021 – 13 kontroli pod kątem spalania niedopuszczonego paliwa;
  • urząd gminy ma prawie kompletną wiedzę o sposobie odprowadzania ścieków przez mieszkańców (ponad 80% nieruchomości podłączonych do kanalizacji);
  • na terenie gminy prowadzona jest kampania walki ze smogiem, urząd udostępnia mieszkańcom ulotki w jaki sposób można powiadomić o możliwości spalania niedopuszczonego paliwa.

Ciekawym rozwiązaniem jest żółta kartka dla sąsiada, można ją wrzucić do skrzynki sąsiadowi, który nadmiernie zanieczyszcza powietrze tak by uniknąć ew. konfrontacji.

PYTANIA
PYTANIA

ODPOWIEDŹ
ODPOWIEDŹ