GMINA BŁONIE

Ilość źródeł

Sposób inwentaryzacji

Weryfikacja danych

Rodzaje palenisk

Źródła odnawialne

Liczba kontroli

Zgłoszenie anonimowe
Miesiąc luty 20215591FizycznaNIEP.stałe: 1595bd.215bd.