GMINA WIEJSKA SOCHACZEW

Ilość źródeł

Sposób inwentaryzacji

Weryfikacja danych

Rodzaje palenisk

Źródła odnawialne

Liczba kontroli

Zgłoszenie anonimowe
Miesiąc luty 2021bd.Nie przeprowadzono inwentaryzacjibd.bd.bd.0TAK