GMINA NOWA SUCHA

Ilość źródeł

Sposób inwentaryzacji

Weryfikacja danych

Rodzaje palenisk

Źródła odnawialne

Liczba kontroli

Zgłoszenie anonimowe
Miesiąc luty 20211911Wywiad bezpośrednind.P.stałe: 1592
Gaz: 162
Olej: 61
Ee: 49
490NIE

Co zrobiono:

  • zinwentaryzowano 1911 nieruchomości identyfikując jednocześnie źródła ciepła;
  • korzystano z dofinansowania na wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła , inwentaryzacja miała formę fizyczną dokonaną przez ankieterów zatrudnionych przez Urząd;
  • gmina zidentyfikowała źródła ciepła ( Kotły opalane węglem, drewnem – 1521, Gazowe – 162, Olejowe – 61,  OZE – ( pompy ciepła) – 49, Pelet – 15, Piecokuchnia – 5, Koza na węgiel drewno- 17, Kominek – 20, Trzon kuchenny – 14);
  • zebrano dane o: lokalizacji budynku, rok budowy, powierzchni użytkowej, kubaturze, rodzaj ogrzewania stosowanego w budynku lub lokalu, ilość stosowanego paliwa w ciągu roku, zastosowanie odnawialnych źródeł energii, czy w budynku została przeprowadzona termomodernizacja,
  • w 2020 przeprowadzono 3 kontrole; 
  • wzorcowo zinwentaryzowano ilość przyłączy kanalizacyjnych, szamb: kanalizacja – 816 przyłączy, przydomowe oczyszczalnie – 35, zbiorniki bezodpływowe – 1080 (Budynki zamieszkałe – 1930 ); 

Urząd nie umożliwia anonimowego powiadamiania o przypadkach spalania odpadów komunalnych w paleniskach domowych.

PYTANIA
PYTANIA

ODPOWIEDŹ
ODPOWIEDŹ