GMINA MŁODZIESZYN

Ilość źródeł

Sposób inwentaryzacji

Weryfikacja danych

Rodzaje palenisk

Źródła odnawialne

Liczba kontroli

Zgłoszenie anonimowe
Miesiąc luty 20211845Wywiad bezpośrednind.P.stałe: 1226
Gaz: 24
Olej: 19
Ee: 15
80NIE

Co zrobiono:

  • na terenie gminy występuje  1845 lokalizacji;
  • inwentaryzacja miała formę bezpośrednią i wywiadów telefonicznych, została zlecona firmie zewnętrznej;
  • gmina zidentyfikowała źródła ciepła razem 1351 ( KOTŁY OPALANE WĘGLEM – 1041, KOTŁY OPALANE DREWNEM – 65, KOTŁY  PELLET – 22, KOTŁY GAZOWE – 24, KOTŁY NA OLEJ – 19, ELEKTRYCZNE – 9, POMPY CIEPŁA – 6, OZE – 2, PIECOKUCHNIA – 75, PIEC WOLNOSTOJĄCY – 23, KOMINEK –9, PIEC KAFLOWY –6, BRAK OGRZEWANIA –50);
  • dodatkowo pytano o plany dotyczące zmiany sposobu ogrzewania;
  • ustalono, że na terenie gminy jest 1315 lokalizacji objętych termomodernizacją;

Urząd nie posiada narzędzia do anonimowego powiadamiania o przypadkach spalania odpadów komunalnych w paleniskach domowych oraz nie prowadzi kontroli palenisk.

PYTANIA/ODPOWIEDZI
PYTANIA/ODPOWIEDZI