GMINA IŁÓW

Ilość źródeł

Sposób inwentaryzacji

Weryfikacja danych

Rodzaje palenisk

Źródła odnawialne

Liczba kontroli

Zgłoszenie anonimowe
Miesiąc luty 20212318Ankiety anonimowe
Wywiad bezpośredni
Brak weryfikacjiP.stałe: 2094
Gaz: 59
Olej: 55
Ee: 42
770NIE

Co zrobiono:

  • zinwentaryzowano 2318 nieruchomości identyfikując jednocześnie źródła ciepła;
  • inwentaryzacja miała formę ankiet i wywiadów, została zlecona firmie zewnętrznej;
  • gmina zidentyfikowała źródła ciepła ( Węgiel – 1813 sztuk, Energia elektryczna-18 sztuk, Gaz LPG – 59 sztuk, Olej opałowy 55 sztuk, Drewno – 175 sztuk, Pelet – 62 sztuki, Brykiet – 1 sztuka, Piec biomasa – 12 sztuk, Piec kaflowy biomasa 5 sztuk, Piecokuchnia – 16 sztuk, Koza biomasa – 10 sztuk, Kominek biomasa – 20 sztuk, Pompa ciepła – 24 sztuk, Kolektory słoneczne – 35 sztuk);
  • Liczba budynków poddanych termomodernizacji: 840 sztuk;
  • ilość przyłączy kanalizacyjnych – 287 przyłączy, przydomowe oczyszczalnie – 150,
    zbiorniki bezodpływowe – 1100

Urząd nie umożliwia anonimowego powiadamiania o przypadkach spalania odpadów komunalnych w paleniskach domowych oraz nie prowadzi kontroli palenisk.

PYTANIA
PYTANIA

ODPOWIEDŹ
ODPOWIEDŹ