GMINA BROCHÓW

Ilość źródeł

Sposób inwentaryzacji

Weryfikacja danych

Rodzaje palenisk

Źródła odnawialne

Liczba kontroli

Zgłoszenie anonimowe
Miesiąc luty 20212067Wywiad bezpośredni
Wywiad telefoniczny
Ankieta online
bd.P.stałe: 2020
Gaz: 36
Olej: 23
Ee: 12
110TAK

Co zrobiono:

  • na terenie gminy występuje  2067 lokalizacji;
  • inwentaryzacja miała formę bezpośrednią, ankiet i wywiadów telefonicznych, została zlecona firmie zewnętrznej;
  • gmina zidentyfikowała źródła ciepła ( KOTŁY OPALANE WĘGLEM – 1845, KOTŁY OPALANE DREWNEM – 14, KOTŁY OPALANE DREWNEM I WĘGLEM – 117, PIEC WOLNOSTOJĄCY – 33, KOMINEK – 3, PIEC KAFLOWY – 1, KOCIOŁ OLEJOWY – 23, KOCIOŁ GAZOWY – 36, KOCIOŁ NA PELLET –10, KOCIOŁ ELEKTRYCZNY – 12, KOLEKTORY SŁONECZNE – 6, POMPA CIEPŁA – 5);
  • dodatkowo zebrano : dane o budynku/lokalu, dane o źródle/źródłach ciepła, roczne zużycie paliw dla kotła/pieca, pytano o plany dotyczące zmiany sposobu ogrzewania;
  • Ustalono, że na terenie gminy jest 567 budynków nieocieplonych;

Urząd umożliwia anonimowe powiadamiania o przypadkach spalania odpadów komunalnych w paleniskach domowych, w 2020r. nie prowadzono kontroli.

PYTANIA
PYTANIA

ODPOWIEDŹ
ODPOWIEDŹ