GMINA SŁAWNO

Ilość źródeł

Sposób inwentaryzacji

Weryfikacja danych

Rodzaje palenisk

Źródła odnawialne

Liczba kontroli

Zgłoszenie anonimowe
Miesiąc luty 2021Brak danych.Nie przeprowadzono.Nie przeprowadzono.Brak danych.Brak danych.Nie prowadzi
Tak

Co zrobiono:

Częściowa inwentaryzacja kanalizacji:

-liczba zamieszkałych nieruchomości: 1805,

-liczba nieruchomości z przyłączem kanalizacyjnym: 747,

liczby nieruchomości wyposażonych w oczyszczalnię przydomową: 141.

Urząd nie dokonuje inwentaryzacji palenisk, nie identyfikuje rodzaju źródła, nie prowadzi kontroli palenisk. Umożliwia anonimowe zgłoszenie przypadku spalania odpadów.