GMINA POŚWIĘTNE

Ilość źródeł

Sposób inwentaryzacji

Weryfikacja danych

Rodzaje palenisk

Źródła odnawialne

Liczba kontroli

Zgłoszenie anonimowe
Miesiąc luty 2021Brak danych.Nie dokonywał.Nie weryfikuje.Nie zbiera danych.Nie zbiera danych.Nie prowadzi kontroli.Tak. 2020 - brak zgłoszeń.

Co zrobiono:

  • Na 1275 zamieszkałych nieruchomości zinwentaryzowano 227 , które posiadają przyłącze kanalizacyjne. 

Urząd nie dokonuje inwentaryzacji palenisk, nie identyfikuje rodzaju źródła, nie prowadzi kontroli palenisk. Umożliwia anonimowe zgłoszenie przypadku spalania odpadów. Nie zebrano danych na temat ilości funkcjonujących oczyszczalni przydomowych i szamb.

PYTANIA
PYTANIA

ODPOWIEDZI
ODPOWIEDZI