GMINA PARADYŻ

Ilość źródeł

Sposób inwentaryzacji

Weryfikacja danych

Rodzaje palenisk

Źródła odnawialne

Liczba kontroli

Zgłoszenie anonimowe
Miesiąc luty 2021Brak danych.Nie przeprowadzono.Nie zweryfikowano.Brak danych.12 pomp ciepła
126 instalacji fotowoltaicznych
15 instalacji solarnych
Nie prowadzi.Brak zgłoszeń.

Co zrobiono:

8 termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

Przeprowadzono częściową inwentaryzację systemu kanalizacyjnego: na 1162 zamieszkałych nieruchomości  665 ma przyłącze kanalizacyjne, 67 nieruchomości ma oczyszczalnię przydomową. Reszta nieruchomości- brak danych.

Urząd nie prowadzi inwentaryzacji źródeł ciepła, nie kontroluje rodzajów palenisk.