GMINA MNISZKÓW

Ilość źródeł

Sposób inwentaryzacji

Weryfikacja danych

Rodzaje palenisk

Źródła odnawialne

Liczba kontroli

Zgłoszenie anonimowe
Miesiąc luty 2021Nie posiada.Nie dokonuje.Nie zbiera danych.Nie zbiera danych.Nie zbiera danych.Brak.Tak.
2020 - 0
2021 - 0

Co zrobiono:

Urząd nie dokonuje inwentaryzacji palenisk, nie identyfikuje rodzaju źródła, nie prowadzi kontroli palenisk. Umożliwia anonimowe zgłoszenie przypadku spalania odpadów. Nie zebrano danych na temat ilości funkcjonujących oczyszczalni przydomowych i szamb.