GMINA BIAŁACZÓW

Ilość źródeł

Sposób inwentaryzacji

Weryfikacja danych

Rodzaje palenisk

Źródła odnawialne

Liczba kontroli

Zgłoszenie anonimowe
Miesiąc luty 2021Brak danychBrak danychBrak danychBrak danychBrak danychBrak danychBrak danych

Co zrobiono:

ZINWENTARYZOWANO W WIĘKSZOŚCI PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE:

Liczba zamieszkałych nieruchomości – 1896,

Liczba nieruchomości z przyłączem kanalizacyjnym – 1226,

Liczba nieruchomości wyposażonych w szamba – 615,

Liczba nieruchomości wyposażonych w oczyszczalnię przydomową -31.

Urząd nie tylko nie zbiera danych o źródłach ogrzewania i ich jakości, ale z odpowiedzi na wniosek wynika, że NIE PRZYJMUJE ZGŁOSZEŃ O NIELEGALNYM SPALANIU ODPADÓW i nie interweniuje w tej sprawie. Równocześnie nie posiada żadnych danych o odnawialnych źródłach energii zainstalowanych na terenie gminy.