GMINA STRAWCZYN

Ilość źródeł

Sposób inwentaryzacji

Weryfikacja danych

Rodzaje palenisk

Źródła odnawialne

Liczba kontroli

Zgłoszenie anonimowe
Miesiąc luty 2021Nie posiada danychNie dokonywał Nie weryfikuje Nie posiada danych Nie posiada danychNie prowadzi kontroliTAK

Co zrobiono:

  • urząd umożliwia anonimowe zgłoszenie o możliwości spalania odpadów;
  • wykonano inwentaryzację przyłączy kanalizacyjnych: ilość nieruchomości 2847, przyłączy kanalizacyjnych – 2336, przydomowe oczyszczalnie – 1, zbiorniki bezodpływowe (szambo) – 241; 

Urząd nie dokonuje inwentaryzacji palenisk, nie identyfikuje rodzaju źródła spalania, nie prowadzi kontroli.

PYTANIA
PYTANIA

ODPOWIEDZI
ODPOWIEDZI