GMINA RAKÓW

Ilość źródeł

Sposób inwentaryzacji

Weryfikacja danych

Rodzaje palenisk

Źródła odnawialne

Liczba kontroli

Zgłoszenie anonimowe
Miesiąc luty 2021Nie posiada danychNie dokonujeNie weryfikuje / Nie otrzymujeBrak danych Kolektory słoneczne -112szt.
Instalacje fotowoltaiczne - 110szt.
Nie prowadzi kontroliTAK

Co zrobiono:

  • w ramach projektu zainstalowano na budynkach należących do mieszkańców: kolektory słoneczne –112szt., instalacje fotowoltaiczne – 110szt.;

Urząd nie dokonuje inwentaryzacji palenisk, nie identyfikuje rodzaju źródła, nie prowadził w 2020 kontroli palenisk. Umożliwia anonimowe zgłoszenie przypadku spalania odpadów. Nie podano danych o przyłączach kanalizacyjnych, szambach i przydomowych oczyszczalniach.

PYTANIA
PYTANIA

ODPOWIEDZI
ODPOWIEDZI