GMINA PIERZCHNICA

Ilość źródeł

Sposób inwentaryzacji

Weryfikacja danych

Rodzaje palenisk

Źródła odnawialne

Liczba kontroli

Zgłoszenie anonimowe
Miesiąc luty 2021Nie posiada danychNie dokonuje inwentaryzacjiNie weryfikujeBrak danych Nie zbiera informacjiNie prowadzi kontroliNie umożliwia zgłoszenia
Organ udzielił odpowiedzi, iż nie został opracowany harmonogram inwentaryzacji palenisk oraz, że przeprowadzono inwentaryzację bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.


Nieruchomości zamieszkałe: 1329

Liczba nieruchomości z przyłączem kanalizacyjnym:446

Liczba nieruchomości ze zbiornikiem bezodpływowym (szambo):434

Liczba nieruchomości z przydomową oczyszczalnią: 350

Pytamy co z pozostałymi 99 nieruchomościami?

Pierzchnica Luty