GMINA PIEKOSZÓW

Ilość źródeł

Sposób inwentaryzacji

Weryfikacja danych

Rodzaje palenisk

Źródła odnawialne

Liczba kontroli

Zgłoszenie anonimowe
Miesiąc luty 2021Nie posiada danychNie posiada inwentaryzacjiNie weryfikuje / Nie otrzymujeBrak danych Brak informacjiBrak kontroli w 2020r.TAK

Co zrobiono:

  • wykonano inwentaryzację kanalizacji: liczba nieruchomości z przyłączem kanalizacyjnym: 2292 , liczba nieruchomości wyposażonych w szambo 1019, liczba nieruchomości wyposażonych w oczyszczalnię przydomową 245;

Organ udzielił odpowiedzi, iż nie została wykonana inwentaryzacja palenisk. Urząd otrzymał 6 zgłoszeń dotyczących możliwości spalania odpadów, w 2020r. nie prowadzono kontroli.

PYTANIA
PYTANIA

ODPOWIEDZI
ODPOWIEDZI