GMINA NOWA SŁUPIA

Ilość źródeł

Sposób inwentaryzacji

Weryfikacja danych

Rodzaje palenisk

Źródła odnawialne

Liczba kontroli

Zgłoszenie anonimowe
Miesiąc luty 2021Nie posiada danychNie dokonywał Nie weryfikuje Nie posiada danych Nie posiada danych1 kontrolaTAK

Co zrobiono:

  • urząd w 2020r. przeprowadził 1 kontrolę;
  • urząd umożliwia anonimowe zgłoszenie o możliwości spalania odpadów;
  • wykonano inwentaryzację przyłączy kanalizacyjnych: ilość nieruchomości 2123, przyłączy kanalizacyjnych – 982, przydomowe oczyszczalnie – 27, zbiorniki bezodpływowe (szambo) – 538; 

Urząd nie dokonuje inwentaryzacji palenisk, nie identyfikuje rodzaju źródła spalania.

PYTANIA/ODPOWIEDZI
PYTANIA/ODPOWIEDZI