GMINA ŁOPUSZNO

Ilość źródeł

Sposób inwentaryzacji

Weryfikacja danych

Rodzaje palenisk

Źródła odnawialne

Liczba kontroli

Zgłoszenie anonimowe
Miesiąc luty 2021Nie posiada danychNie posiada danych-Nie posiada danychDane o instalacjach ze wsparcia UE:
-instalacje solarne 14;
-pompy ciepła 83;
-fotowoltaika 227;
Nie prowadzi kontroliTAK

Co zrobiono:

  • gmina posiada informacje odnośnie odnawialnych źródeł energii wykonanych przy współpracy z UE: instalacje solarne 14, pompy ciepła 83; fotowoltaika 227;
  • wykonano inwentaryzację kanalizacji: liczba zamieszkałych nieruchomości 2146, liczba nieruchomości z przyłączem kanalizacyjnym: 272, liczba nieruchomości wyposażonych w oczyszczalnię przydomową 135;

Urząd nie dokonuje inwentaryzacji palenisk, nie identyfikuje rodzaju źródła, nie prowadzi kontroli palenisk. Umożliwia anonimowe zgłoszenie przypadku spalania odpadów.

PYTANIA
PYTANIA

ODPOWIEDZI
ODPOWIEDZI