GMINA ŁAGÓW

Ilość źródeł

Sposób inwentaryzacji

Weryfikacja danych

Rodzaje palenisk

Źródła odnawialne

Liczba kontroli

Zgłoszenie anonimowe
Miesiąc luty 2021Nie posiada danychAnkieta (wykonano ok 4% nieruchomości) Nie weryfikuje 69 ankiet (paliwo stałe) Nie posiada danych2 kontroleNIE

Co zrobiono:

  • dokonano inwentaryzacji ok 4% nieruchomości (69 ankiet, ujawniono źródła na paliwo stałe 14szt. w wieku do 5lat, 19szt. w wieku do 10 lat, 36szt. powyżej 10lat);
  • dokonano 2 kontroli w zakresie spalania niedopuszczalnego paliwa;
  • wykonano inwentaryzację kanalizacji: liczba nieruchomości ogółem: 1700,  z przyłączem kanalizacyjnym: 917, liczba nieruchomości wyposażonych w szambo ok. 482, liczba nieruchomości wyposażonych w oczyszczalnię przydomową 19;

Urząd nie zapewnia anonimowego zgłoszenia przypadku spalania odpadów, inwentaryzację palenisk wykonano w części. Nie dokonywano inwentaryzacji przyłączy kanalizacyjnych, szamb, oczyszczalni przydomowych.

PYTANIA
PYTANIA
ODPOWIEDZI
ODPOWIEDZI

UZUPEŁNIENIE
UZUPEŁNIENIE