GMINA GÓRNO

Ilość źródeł

Sposób inwentaryzacji

Weryfikacja danych

Rodzaje palenisk

Źródła odnawialne

Liczba kontroli

Zgłoszenie anonimowe
Miesiąc luty 2021Nie posiada danychNie dokonywał Nie weryfikuje Nie posiada danych Z programu OZE:
237 instalacji fotowoltaicznych
88 instalacji kolektorów słonecznych
6 kontroliNie udzielono odpowiedzi

Co zrobiono:

  • w 2019r gmina realizowała projekt ” Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Górno”: wykonano 237 instalacji fotowoltaicznych, 88 instalacji kolektorów słonecznych;
  • w 2020r. przeprowadzono 6 kontroli dotyczących spalania odpadów.
  • ilość przyłączy kanalizacyjnych – 1535 przyłączy, przydomowe oczyszczalnie – 70,
    zbiorniki bezodpływowe – 2250; 

Urząd nie odpowiedział czy możliwe jest anonimowe powiadamianie o przypadkach spalania odpadów komunalnych w paleniskach domowych.

PYTANIA
PYTANIA

ODPOWIEDZI
ODPOWIEDZI