GMINA DALESZYCE

Ilość źródeł

Sposób inwentaryzacji

Weryfikacja danych

Rodzaje palenisk

Źródła odnawialne

Liczba kontroli

Zgłoszenie anonimowe
Miesiąc luty 2021Nie posiada danychNie dokonywał Nie weryfikuje Nie posiada danych Nie zbiera danych19 kontroliTAK 9 zgłoszeń

Co zrobiono:

  • urząd przeprowadzał kontrole w zakresie spalania niedopuszczalnego paliwa ilość kontroli : 2020r. – 18, luty 2021r. – 1;
  • urząd umożliwia anonimowe zgłoszenie o możliwości spalania odpadów: 2020r. – 8, luty 2021r. – 1;
  • wykonano inwentaryzację przyłączy kanalizacyjnych: ilość nieruchomości 5571, przyłączy kanalizacyjnych – 2926, przydomowe oczyszczalnie – 230, zbiorniki bezodpływowe (szambo) – 1870

Urząd nie dokonuje inwentaryzacji palenisk, nie identyfikuje rodzaju źródła spalania.

PYTANIA/ODPOWIEDZI
PYTANIA/ODPOWIEDZI