CHĘCINY

Ilość źródeł

Sposób inwentaryzacji

Weryfikacja danych

Rodzaje palenisk

Źródła odnawialne

Liczba kontroli

Zgłoszenie anonimowe
Miesiąc luty 2021Nie posiada danych oprócz informacji o zasobach gminy.Nie dokonywano inwentaryzacjiBrakBrakNie posiada danych oprócz informacji o zasobach gminy.7 kontroli Komisariatu Policji (4 pouczenia, 1 mandat). W 2021 organ planuje kontrole z "urzędu".Jednostkowe przypadki zgłoszeń.

Co zrobiono:

  • urząd posiada rejestr z którego wynika: liczba nieruchomości z przyłączem kanalizacyjnym – czynne przyłącza kanalizacyjne do budynków i innych obiektów : ogółem 1086 szt., w tym miasto 631 szt. oraz  gmina 455 szt., liczba nieruchomości wyposażonych w szambo (zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe) – 2461 szt., liczby nieruchomości wyposażonych w oczyszczalnię przydomową – 361 szt.

Urząd nie dokonuje inwentaryzacji palenisk, nie identyfikuje rodzaju źródła.

PYTANIA
PYTANIA

ODPOWIEDZI
ODPOWIEDZI