GMINA BIELINY

Ilość źródeł

Sposób inwentaryzacji

Weryfikacja danych

Rodzaje palenisk

Źródła odnawialne

Liczba kontroli

Zgłoszenie anonimowe
Miesiąc luty 2021Nie posiada danychNie dokonujeNie dokonujeNie posiada danychDane o instalacjach ze wsparcia RPOWŚ:
-instalacje solarne 37;
-fotowoltaika 107;
5 kontroli w 2020r.TAK

Co zrobiono:

  • trwają prace nad opracowaniem harmonogramu inwentaryzacji;
  • gmina uczestniczy w programie czyste powietrze;
  • w ramach środków współfinansowanych z RPOWŚ wykonano:107 instalacji fotowoltaicznych, 37 instalacji solarnych;
  • wykonano inwentaryzację kanalizacji: liczba nieruchomości ogółem: 2202,  z przyłączem kanalizacyjnym: 1369, liczba nieruchomości wyposażonych w szambo 832, liczba nieruchomości wyposażonych w oczyszczalnię przydomową 1;

Urząd umożliwia anonimowe zgłaszanie przypadków spalania odpadów, w 2020r. przeprowadzono 5 kontroli palenisk.

PYTANIA
PYTANIA

ODPOWIEDZI
ODPOWIEDZI