KIELCE

Ilość źródeł

Sposób inwentaryzacji

Weryfikacja danych

Rodzaje palenisk

Źródła odnawialne

Liczba kontroli

Zgłoszenie anonimowe
Miesiąc luty 2021Na dzień 26.02.2021 zidentyfikowano :
ogrzewanie gazowe - 582 instalacje;
ogrzewanie stałe/ekogroszek - 108 instalacji;
ogrzewanie stałe/pellet - 30 instalacji;
ogrzewanie elektryczne - 22 instalacji;
ogrzewanie olejowe - 18 instalacji;
ogrzewanie pompami ciepła - 22 instalacji
Ankieta i kontrolePESEL, adresPosiadaDane o instalacjach na budynkach użyteczności publicznej376 kontroli w 2020r.TAK

Obszerny materiał dotyczący działań proekologicznych otrzymało nasze stowarzyszenie z Urzędu Miasta Kielce. Z otrzymanego materiału wynika, iż Miasto Kielce posiada narzędzia do walki ze smogiem, podejmuje działania w tym zakresie, ale czy działania te są dostateczne i wystarczające? O to pytamy naszych czytelników.

Miasto Kielce od 2014 roku prowadzi inwentaryzację systemów grzewczych. Dane pozyskiwane są z wniosków o przyznanie dotacji oraz informacji od Straży Miejskiej z przeprowadzonych kontroli palenisk.

Urząd na bieżąco prowadzi również ankietę „MOJE CIEPŁO – NASZE POWIETRZE”, skierowaną do mieszkańców, która pozwala na aktualizację danych pod konkretnym numerem adresowym. Jak podaje urząd,  gmina Kielce została finalistą konkursu Innowacyjny Samorząd dla Projektu Baza Danych Źródeł Ogrzewania – Inwentaryzacja Źródeł ciepła na terenie Miasta Kielce w oparciu o Miejski System Informacji Przestrzennej.

System ma za zadanie :

-utworzenie bazy danych o źródłach niskiej emisji z możliwością aktualizacji danych;

-zarządzanie danymi w sposób umożliwiających określenie priorytetów naprawczych, których celem jest poprawa powietrza;

-umożliwienie udostępniania danych w przeglądarce internetowej;

-zidentyfikowanie obszarów dokładnej lokalizacji źródeł emisji, koniecznych do modernizacji.

Mapa udostępniona jest dla mieszkańców na stronie www.gis.kielce.eu

Urząd weryfikuje podane przez mieszkańców dane na podstawie numerów PESEL oraz sprawdzaniu punktu adresowego.

I faktycznie na stronie aplikacji jednym kliknięciem można sprawdzić, jaki piec posiada dany budynek, czym można w nim palić, kiedy przeprowadzono kontrolę.

PRZYKŁADOWY RAPORT BUDYNKU PRZY UL.KRAKOWSKIEJ W KIELCACH

Na dzień 26.02.2021 zidentyfikowano :

  • ogrzewanie gazowe – 582 instalacje;
  • ogrzewanie stałe/ekogroszek – 108 instalacji;
  • ogrzewanie stałe/pellet – 30 instalacji;
  • ogrzewanie elektryczne – 22 instalacji;
  • ogrzewanie olejowe – 18 instalacji;
  • ogrzewanie pompami ciepła – 22 instalacje

Urząd informuje, iż podczas inwentaryzacji zbiera dodatkowo informacje o :

  • typie i rodzaju pieca;
  • charakterystyce używanego paliwa;
  • występowaniu automatycznego podajnika

Urząd podaje, iż planuje sukcesywnie inwentaryzować  źródła ciepła.

Jakie inwestycje przeprowadzono:

W 2020 roku Straż Miejska przeprowadziła 376 kontroli palenisk, a w okresie 1-17.02.2021 – 67 kontroli. 

Kontrole były protokołowane, natomiast zgłoszeń było, aż 657. (Oczywiście zapytamy Panią Komendant Renatę Gruszczyńską, dlaczego ponad 600 zgłoszeń, a kontroli blisko 400.)

Po dotychczasowej analizie odpowiedzi, które spłynęły z gmin powiatu kieleckiego na www.sprawdzamyklimat.pl uważamy, że miasto Kielce w stosunku do gmin ościennych wykonało znaczącą pracę wskazując kierunki działania, zapewne da się zrobić więcej i szybciej, ale to jak szybko okoliczne gminy będą podejmowały działania na rzecz poprawy klimatu zależy również od nas samych. Głównie od tego, jak skutecznie będziemy wskazywali Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom konieczność szybkich zmian w tym zakresie.

PYTANIA
PYTANIA

ODPOWIEDZI
ODPOWIEDZI