Dziękujemy za odwiedzenie naszego portalu. Zachęcamy do rozpowszechniania naszej inicjatywy !

Co robimy?

Jako organizacje pozarządowe wraz z lokalnymi aktywistami monitorujemy postępy w inwentaryzacji źródeł ciepła w poszczególnych gminach.

Inwentaryzacja powinna być przeprowadzona przez samorządy lokalne.

Cel działania?

Chcemy na bieżąco weryfikować co w w/w zakresie robią poszczególne samorządy oraz mobilizować je do dalszych działań.

Chcesz dołączyć?

Jeśli chcesz dołączyć do naszych działań i monitorować swoją okolicę napisz info@sprawdzamyklimat.pl


Kto jest z nami?

Organizacje:


Znalezione obrazy dla zapytania: stowarzyszenie rio

Aktywiści:

  • Agnieszka – powiat Opoczno
  • Kasia  – aglomeracja łódzka
  • Jacek – powiat warszawski zachodni, powiat sochaczewski